Rozpoczęcie prac w Bastionie św.Barbary na Jasnej Górze w Częstochowie.

10 Styczeń 2017

W miesiącu styczniu rozpoczeliśmy prace związane z montażem instalacji elektrycznych i słaboprądowych w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze w Częstochowie. W ramach prac będą wykonywane instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacja p.poż, instalacja monitoringu CCTV i i nstalacja alarmowa.