Systemy kontrolno-pomiarowe

Lista referencyjna

Osiągnięcia

  • zaprojektowanie i wdrożenie systemu Demeter PC

  • zaprojektowanie i wdrożenie systemu TELETERM PT

  • zaprojektowanie i wdrożenie mierników pomiarowych serii RMT i RRT

  • wykonanie kilkudziesięciu wielopunktowych systemów pomiaru temperaty

  • wykonanie kilkudziesięciu modernizacji oraz małych systemów pomiaru temperatury