System Demeter PC zbudowany jest z następujących elementów:

 • specjalna osłona zabezpieczająca sondy pomiarowe i umożliwiająca serwis czujników sond, nawet podczas zasypanej komory.

 • sonda pomiarowa z czujnikami temperatury i procesorem sondy przeznaczonymi do kontrolowania procesów termicznych w monitorowanej komorze

 • komutator łączący ze sobą grupy sond oraz rozdziela sygnały między poszczególnymi sondami.

 • procesor PRC przeznaczony do archiwizacji i zapisu danych, oraz komunikacji z komputerem

 • oprogramowanie komputerowe nadzorujące pracę systemu, przedstawiające w sposób graficzny odczytane temperatury oraz archiwizujące dane

Sposób połaczeń elementów ilustruje poniższy rysunek.

Poszczególne elementy systemu spełniają następujące zadania:

Osłona pomiarowa jest elementem montażowym systemu, którego zadaniem jest ochrona mechaniczna sondy przez zniszczeniem jak również maksymalne uproszczenie serwisu. Ze względu na występujące obciążenia mechaniczne dochodzące do kilku ton osłona ma istotne znaczenie z punktu widzenia niezawodności systemu. Nasze rozwiązanie konstrukcyjne bazujące na stelażu z drutów stalowych otulających poliamidowa rurkę i opatrzonych osłoną z tworzywa sztucznego wraz ze specjalnymi elementami mocującymi tzw, głowicą górną i dolną pozwala na osiągnięcie wytrzymałości na rozciąganie rzędu 45 KN. Ponadto został wyeliminowany problem zakleszczania się sond wskutek zgniatania osłon, który często spotyka się w innych rozwiązaniach. Tak wykonana osłona pomiarowa po pomyślnym przejściu badań wytrzymałościowych w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, została opatentowana.

Sonda pomiarowa z czujnikami temperatury i procesorem sondy jest wymiennym podzespołem pomiarowym zawierającym do 15 pojedynczych czujników. Pomiar temperatury jest realizowany poprzez wykorzystanie mikroprocesorowych mikroukładów „DALLAS” . Cechą charakterystyczną tych elementów jest zintegrowanie w jednej strukturze precyzyjnego układu pomiarowego i transmisji cyfrowej dzięki czemu z czujnika uzyskuje się sygnał odporny na zakłócenia. Procesor sondy nadzoruje prace czujników i przesyła dane do komutatora. Zastosowanie cyfrowego systemu transmisji już od pojedynczego czujnika, aż do stanowiska obsługi pozwala na wyeliminowanie zafałszowania pomiarów co często występowało w systemach analogowych.

Komutator pozwala na rozbudowę systemu o kolejne sondy pomiarowe, aż do docelowej struktury 4000 czujników pomiarowych jak również zapewnia komunikacje z procesorem PRC. Ponadto element ten dzięki wbudowanym barierom Ex zapewnia iskrobezpieczeństwo systemu.

Procesor PRC uruchamia automatycznie pomiar temperatury o wyznaczonej godzinie w ciągu doby, bez potrzeby załączania komputera, (takie pomiary mogą odbywać się do 3 razy w ciągu doby). Rozkaz wykonania pomiaru wysłany z PRC dostaje się do komutatora gdzie zostaje przydzielony do konkretnej sondy pomiarowej a co za tym idzie konkretnej komory. Czujniki umieszczone w osłonie po pobraniu danych pomiarowych przekazują informacje z pomiarem temperatury do komutatora, a następnie do procesora, który zapisuje dane i przekazuje je do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem, na którym użytkownik uzyskuje niezbędne informacje do zarządzania zmagazynowanymi zasobami w elewatorze.

Oprogramowanie komputerowe zapisuje w procesorze PRC czas i ilość automatycznych pomiarów, oraz pobiera z PRC automatyczne oraz ręczne pomiary, w celu zapisu danych pomiarowych na dysku twardym, a następnie obrabia dane w celu wizualizacji pomiarów na monitorze komputera. Możliwość automatycznej analizy dynamiki zmian temperatur uwalnia obsługę od żmudnych prac statystycznych. Zbiór uzyskanych informacji za pośrednictwem systemu, umożliwia zachowanie dobrej jakości magazynowanych produktów. W przypadku zagrożenia zmianami, na skutek uaktywnienia się procesów chemicznych, system ułatwia podejmowanie decyzji zapobiegawczych, co efekcie daje konkretne efekty ekonomiczne.

Z wieloletniej praktyki, oraz wiedzy zaczerpniętej od kierowników elewatorów możemy stwierdzić, że system uwzględnia wszystkie wymagania Użytkowników w tym zakresie.

System Demeter PC charakteryzuje się następującymi parametrami:

 1. parametry techniczne:
  1. zakres pomiarowy -20 do 60°C
  2. dokładność pomiaru 0,1°C
  3. podziałka odczytu co 0,1°C
 2. podstawowe funkcje:
  1. wielopunktowy automatyczny pomiar z wykorzystaniem komputera
  2. samoczynne wykonanie pomiaru dobowego przez system (bez konieczności włączania komputera) o ustawionej godzinie i zapis w bazie danych
  3. możliwość wykonywania ręcznych kontrolnych pomiarów w każdej chwili, w dowolnej komorze (odczyt i wykonanie wydruku temp.)
  4. możliwość wykonania ręcznego pomiaru z adnotacją do raportu miesięcznego w razie braku pomiaru automatycznego (adnotacja o wykonanym ręcznym pomiarze, godzinie i przez kogo (kierownik, administrator, serwis)
  5. wizualizacja danych pomiarowych na monitorze komputera
  6. archiwizacja danych pomiarowych na dysku komputera
  7. możliwość nastawy granicznych (alarmowych) wartości temperatur oraz dobowych przyrostów temperatur
  8. notatnik na zapisy odnośnie nadzoru zboża (rodzaj, ilość, data wpisu) z możliwością jego wydruku
  9. wydruki kolorowych (raportów i wykresów- do wyboru) w tym wyróżnienie kolorem, komory z zagrożonym zbożem
  10. możliwość skalowania wykresów
  11. możliwość ustawiania na wykresie linii przekroczeń – tylko do podglądu
  12. adnotacja o osobie która wyłączyła komorę z pomiaru
  13. wydruk raportów z wykonanych pomiarów (wartości graniczne druk pogrubiony)
  14. możliwość budowy systemu etapami; komory są włączane w system w miarę ich uzbrajania w sondy
  15. możliwość tworzenia nowych użytkowników programu z różnym statusem uprawnień
  16. możliwość pracy w sieci; baza danych w strukturze SQL, Postgre SQL, MS SQL Server 2005, Apache Derby
 3. rodzaj stosowanych sensorów: cyfrowe programowalne DS18B20 Dallas Semiconduktor
 4. rodzaj transmisji: magistrala RS485
 5. kompatybilność Windows Vista, XP, 7,8,10