Wielopunktowe systemy pomiaru temperatury

Oferujemy dwa rodzaje wielopunktowych systemów pomiaru temperatury:

  • DEMETER PC ( oparty na mikroprocesorowych czujnikach typu DALLAS) więcej
  • TELETERM PT ( wykorzystujący czujniki termorezystancyjne Cu 100 lub Pt 100 jak również czujniki termistorowe) więcej

Podstawową aplikacją w/wym systemów jest pomiar temperatury w elewatorach zbożowych, umożliwiający kontrolę bezpieczeństwa przechowywanego ziarna. Czujniki temperatury montowane są w sondach pomiarowych zanurzonych w ziarnie. Pomiar dokonywany jest automatycznie lub ręcznie dla całego obiektu bądź pojedynczego czujnika. Wyniki są wizualizowane i archiwizowane na komputerze PC. Obliczane są dobowe przyrosty temperatury, sygnalizowane stany alarmowe, drukowane są także raporty dobowe lub miesięczne temperatury bądź jej przyrostu.

Pragniemy podkreślić, że obydwa systemy zostały zaprojektowane i wdrożone w naszej firmie.