Mierniki i stacje pomiarowe temperatury

Oferujemy trzy typy ręcznych mierników temperatury:

  • „RMT1” więcej

  • „RMT2” więcej

  • „RRT1” więcej

Podstawowym zastosowaniem jest pomiar temperatury ziarna w pryzmach lub małych silosach. Czujniki montowane są w sondach pomiarowych lub lancach. Mierniki współpracują z mikroprocesorowymi czujnikami DALLAS i posiadają zasilanie bateryjne.