Wykonawstwo instalacji elektrycznych

Wykonawstwo instalacji elektrycznych obejmuje:

  • typowe instalacje elektryczne nN w obiektach przemysłowych i budynkach mieszkalnych
  • instalacje elektryczne nN nowej generacji (np. KNX)
  • sieci energetyczne nN i ŚN ziemne i napowietrzne
  • instalacje uziemiające i odgromowe