Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo całej gamy instalacji  potocznie określanych mianem alarmowych lub słaboprądowych. Szczegółowo zakres naszej oferty obejmuje:

 • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • systemy sygnalizacji pożaru (SAP)
 • systemy kontroli dostępu (KD)
 • systemy telewizji przemysłowej (CCTV)
 • instalacje monitoringu
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • okablowania strukturalnego

jak również instalacje często występujące obok nich w zadaniach inwestycyjnych,  a mianowicie:

 • instalacje nagłośnienia
 • instalacje przyzywowe
 • napięcia gwarantowanego
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje domofonowe
 • sygnalizacji zagrożenia

Nasza współpraca z Inwestorem może rozpocząć się już na etapie opracowania koncepcji, w której proponujemy najbardziej optymalny sposób realizacji, poprzez projekt z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonawstwo, przeszkolenie obsługi, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwację instalacji.

Posiadamy niezbędne uprawnienia i certyfikaty do realizacji przedmiotowych prac, w tym także do prowadznia prac w obiektach zabytkowych i objętych klauzulą "niejawne".